ALMIPAL VSM

používá se při výrobě drogistických přípravků, speciálně pak pro tekuté přípravky obsahující abrazivní složky

Charakteristika výrobku

ALMIPAL VSM  je vodný roztok směsi aniontových a neiontových povrchově aktivních látek.

Použití

ALMPIAL VSM se používá při výrobě drogistických přípravků. Je speciálně určený pro tekuté přípravky, které obsahují abrazivní složky. Zde zajišťuje vhodnou viskozitu přípravku a stabilizaci abrazivní složky v celém objemu. Zvyšuje též mycí, čisticí a odmašťovací účinnost přípravku.

Vlastnosti výrobku

ALMIPAL VSM  je nažloutlá středně viskózní kapalina aniontového charakteru, s vodou neomezeně mísitelná. Při teplotách nižších než +10 °C nebo při delším skladování se může odloučit pevný podíl, který se po temperaci na +40 °C a důkladné homogenizaci opět rozpustí a přípravek lze použít beze změny aplikačních vlastností.

ALMIPAL VSM  musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

pH vzorku

7 až 8

PN-ZM 522/2009

Hustota při 20 °C v kg.m-3

990 až 1010

PN-ZM 522/2009

Viskozita 20 °C v mPa.s

500 až 3000

PN-ZM 522/2009

Zpracování výrobku

Dávkování závisí na typu přípravku a koncentraci abrazivní složky. Obvykle se do přípravku dávkuje 5 až 10 %. Vhodnou koncentraci je nutné vyzkoušet na konkrétním typu přípravku.

Balení, skladování

ALMIPAL VSM  se dodává v PE konvích o obsahu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Nutno chránit před mrazem! Při teplotách blízkých bodu mrazu může dojít ke znehodnocení  přípravku!

Doprava

ALMIPAL VSM  se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Účel použitívýroba mycích a čistících past na ruce
Vlastnostidetergent, smáčedlo, směsný tenzid, stabilizátor, upravující viskozitu
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz