ALSON TN

surovina v průmyslu pracích a čisticích prostředků, pomocný přípravek při výrobě surovin pro stavebnictví

Charakteristika výrobku

ALSON TN je vodný roztok p-toluensulfonanu sodného.

Použití

ALSON TN je látka s hydrotropními vlastnostmi. Je stálý v alkalickém prostředí.

Vlastnosti výrobku

ALSON TN je nažloutlá až žlutá kapalina anionaktivního charakteru.

ALSON TN musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvalityHodnotaMetodika stanovení
Sušina v %35 až 45PN-ZM 051/2001
Obsah síranu sodného v %max. 3,5PN-ZM 051/2001
pH 3% vodného roztoku7,0 až 10,5PN-ZM 051/2001
Barva (transmitance)min. 70PN-ZM 051/2001
Obsah železa v mg/kgmax. 20PN-ZM 051/2001

Zpracování výrobku

Používá se jako surovina v průmyslu pracích a čisticích prostředků, dále jako pomocný přípravek při výrobě surovin pro stavebnictví. Používá se také pro zvýšení bodu zákalu neiontových povrchově aktivních látek. Pro své hydrotropní vlastnosti nachází ALSON TN uplatnění všude tam, kde je třeba zlepšit homogenitu kapalných čisticích prostředků a kde má být zlepšena schopnost pohlcovat anorganické soli (např. fosfáty a silikáty), aniž by došlo k rozsazení nebo oddělení. ALSON TN snižuje často příliš vysokou viskozitu koncentrovaných směsí povrchově aktivních látek a jejich formulací s anorganickými solemi. U neiontových povrchově aktivních látek zvyšuje bod zákalu, takže může být omezeno dávkování jiných rozpouštěcích přípravků, jako např. alkoholů a glykolů.

Balení, skladování

ALSON TN se dodává v plastových sudech o objemu 200 litrů, v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech, chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +10 až +25 °C.

Doprava

ALSON TN se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.
Účel použitípro výrobu pracích prášků, pro výrobu průmyslových čistíčů
Vlastnostiupravující viskozitu, základní tenzid
CAS:12068-03-0
Einecs:235-088-1
INCI:SODIUM TOLUENESULFONATE
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz