ALTAPON AOS

komponenta do pěnových koupelí, šamponů, jemných pracích přípravků, tekutých mýdel a mycích přípravků na nádobí

Charakteristika výrobku

ALTAPON AOS je vodný roztok směsi lineárních alkensulfonátů a hydroxyakansulfonátů (tzv. alfa-olefinsulfonátů) sodných. Vyrábí se kontinuální filmovou sulfonací lineárních alfa-olefinů C14-C16 plynným SO3 a následnou hydrolýzou.

Použití

ALTAPON AOS se používá jako komponenta do pěnových koupelí, šamponů, jemných pracích přípravků, tekutých mýdel a mycích přípravků na nádobí.

Vlastnosti výrobku

ALTAPON AOS je žlutá až žlutohnědá kapalina aniontového charakteru. Vyznačuje se řadou velmi pozitivních vlastností:

 • ü  Dobrou rozpustnost ve vodě v každém poměru za vzniku čirých roztoků
 • ü  Vysoký obsah aktivních látek při nízké viskozitě, malou korozívnost
 • ü  Vyšší povrchovou aktivitu v důsledku nižší kritické micelární koncentrace
 • ü  Výbornou prací a čisticí schopnost
 • ü  Velmi dobrou emulzifikační a antiredepoziční účinností
 • ü  Vyšší pěnivostí i v tvrdé vodě, která se nesnižuje s teplotou. Vytváří kvalitní pěnu, stálou v širokém rozmezí teplot
 • ü  Pěnivost lze snadno regulovat odpěňovači
 • ü  Dobrou snášenlivost ve směsích s běžnými tenzidy a s většinou ostatních komponent tenzidových přípravků, včetně enzymů
 • ü  Dobrou snášenlivost vůči anorganickým elektrolytům a nízkou citlivost vůči tvrdosti vody, srovnatelnou s alkylétersulfáty
 • ü  Nízkou akutní i chronickou toxicitou
 • ü  Snadnou biologickou rozložitelností a nízkou ekotoxicitou
 • ALTAPON AOS musí vyhovovat těmto znakům kvality:

  Znak kvality 

  Hodnota

  Metodika stanovení

  Obsah aktivní látky v %

  38 ± 1

  ČSN ISO 2271

  pH 1% vodného roztoku

  6,5 až 8,0

  PN-ZM 454/2007

   Zpracování výrobku

  ALTAPON AOS je pro své vlastnosti používán jako základní anionická složka či optimalizační přísada v přípravcích osobní hygieny a v kosmetických přípravcích. Zvláště vhodný je do šampónů ALTAPON AOS může zcela nebo částečně nahradit jak sulfáty a ethoxysulfáty mastných alkoholů, tak alkylbenzensulfonáty ve většině aplikací a příznivě tak modifikovat vlastnosti přípravků.

  Balení, skladování

  ALTAPON AOS se dodává v PE konvích o obsahu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Vhodná je také jeho přeprava v cisternách. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Teplota skladování nesmí překročit 40 °C.

  Doprava

  ALTAPON AOS se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

  Záruční doba

  Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

  Poznámka

  Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

   

  Účel použitípro výrobu pěn do koupele, pro výrobu sprchových gelů, pro výrobu tekutých písků, výroba autokosmetiky
  Vlastnostidetergent, základní tenzid
   
  lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz