ALTAPON DS

používá se jako komponenta pro výrobu kapalných detergentů, především mycích a čisticích přípravků

Charakteristika výrobku

ALTAPON DS 30% je vodný roztok alkylsulfátu sodného. Alkylový řetězec je charakteristický převáž-ně 10 a 12 uhlíky. (Sulfuric acid, mono-C10-14-alkyl esters, sodium salts).

Použití

ALTAPON DS 30% se používá jako komponenta pro výrobu kapalných detergentů, především mycích a čisticích přípravků. Po vysušení zanechává suchý, nemazlavý zbytek, který ho předurčuje pro formulace výrobků typu „suchá pěna".

ALTAPON DS 30% se také používá při:

- rafinacích rostlinných olejů

- separacích mastných kyselin v mokrých procesech

- emulgaci v polymerizačních procesech

Vlastnosti výrobku

ALTAPON DS 30% je bezbarvá až nažloutlá kapalina aniontového charakteru. Je stálý v mírně kyselém a alkalickém prostředí, má vyšší pěnivost a velmi dobrou smáčecí schopnost. Při teplotách nižších než +15 °C se může odloučit pevný podíl, který se po temperaci na +20 °C a důkladné homogenizaci opět rozpustí a výrobek lze použít beze změny aplikačních vlastností.

 ALTAPON DS 30% musí vyhovovat těmto znakům kvality: 

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Aktivní látky v %

min. 28

ČSN ISO 2271

Barva (HAZEN)

max. 175

 

pH 5% vodného roztoku

6,5 až 8,5

PN-ZM 453/2007

Zpracování výrobku

ALTAPON DS 30% se rozpouští za současného míchání přidáním libovolného množství studené nebo teplé vody za vzniku čirých roztoků. Ve formulacích mycích a čisticích prostředků je kromě vysoké pěnivosti, smáčivosti a suchého zbytku využívána rovněž dobrá biologická rozložitelnost.

Balení, skladování

ALTAPON DS 30% se dodává v PE konvích o obsahu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Vhodná je také jeho přeprava v cisternách. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava

ALTAPON DS 30% se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Účel použitípro výrobu mycích a čistících prostředků, pro výrobu pěn do koupele
Vlastnostidetergent, Emulgátory, základní tenzid
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz