CH-SEBON KPZ 1

emulgátor a jako surovina pro výrobu kosmetických a čisticích přípravků

Charakteristika výrobku

Vodný roztok draselného mýdla kokosového oleje.

Použití

CH-SEBON KPZ 1 se používá jako emulgátor a jako surovina pro výrobu kosmetických a čisticích přípravků.

Vlastnosti výrobku

CH-SEBON KPZ 1 je žlutá až žlutohnědá středně viskózní kapalina, s vodou mísitelná.

CH-SEBON KPZ 1 musí vyhovovat těmto znakům kvality: 

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

min. 28

PN-ZM 720/2015

pH 3% roztoku

9 až 10

PN-ZM 720/2015

Zpracování výrobku

CH-SEBON KPZ 1 má použití v recepturách pro výrobu kosmetických a čisticích přípravků.

Balení, skladování

CH-SEBON KPZ 1 se obvykle dodává v IBC obalech o objemu 1000 litrů, v PE konvích o objemu 50 litrů, případně v  jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C. Chránit před mrazem!

Doprava

CH-SEBON KPZ 1 se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Účel použitípro výrobu pracích gelů
Vlastnostiaktivátor pěny, detergent, Emulgátory, smáčedlo
SložkaCAS:Einecs:INCI:
draselná sůl kyseliny oleové143-18-0205-590-5Potassium Oleate
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz