Flavol BMK

preparační a avivážní antistatický přípravek pro textilní vlákna a jako přísada do kosmetických přípravků

Charakteristika výrobku

FLAVOL BMK je vodný roztok kokosamidoproylbetainu

Použití

FLAVOL BMK se používá jako preparační a avivážní antistatický přípravek pro textilní vlákna a jako přísada do kosmetických přípravků. Zaručuje sníženou dermální dráždivost, vysokou pěnivost a stabilitu pěny.

Vlastnosti výrobku

FLAVOL BMK je bezbarvá až světle žlutá, středně viskózní kapalina amfoterního charakteru. Ředí se za míchání libovolným množstvím studené nebo teplé vody.

FLAVOL BMK musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Obsah aktivní látky v %

min. 37

PN-ZM 575/2010

pH vzorku

4 až 7

PN-ZM 575/2010

Chlorid sodný v %

5,8 až 7,3

PN-ZM 575/2010

Zpracování výrobku

1. Výroba chemických vláken

1.1  Avivážní a preparační přípravek pro povrchovou úpravu syntetických vláken, zvláště polyesterových, a to jak pro vlákna základního typu, tak i vlákna chemicky modifikovaná: Nanáší se z vodných roztoků o koncentraci 0,5 až 5 % skrápěním nebo namáčením.

2. Textilní průmysl

2.1. Aviváž vlněných a syntetických vláken v přádelnách: Dávkování: 0,5 až 2 % FLAVOLu BMK a 18 až 22 % vody z hmotnosti materiálu

2.2. Netrvalá antistatická úprava všech druhů syntetických vláken v libovolném stadiu zpracování:

Pro dostatečnou úpravu postačuje 0,5 až 2 % nános FLAVOLu BMK z hmotnosti materiálu, dle potřeb příslušné technologie lze příslušně ředit vodou tak, aby byl poměr aktivní látky k vláknu zachován

3. Výroba kosmetických přípravků

FLAVOL BMK je amfoterní povrchově aktivní látka s velmi dobrou dermální snášenlivostí a je vynikající ve formulacích výrobků určených pro osobní hygienu. Vysoká pěnivost, stabilita pěny a velmi dobrá biologická rozložitelnost jsou využívány ve formulacích šamponů, koupelových pěn, sprchovacích přípravků, tekutých mýdel, apod.

Balení, skladování

FLAVOL BMK se dodává v PE konvích o obsahu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

FLAVOL BMK se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Účel použitíkosmetika, pro výrobu mycích a čistících prostředků, pro výrobu pěn do koupele, pro výrobu pracích gelů, pro výrobu průmyslových čistíčů, pro výrobu sprchových gelů, pro výrobu tekutých mýdel, pro výrobu vlasových šamponů, výroba autokosmetiky, výroba čistící pleťové vody a přípravků po holení, výroba desinfekčních prostředků, výroba přípravků osobní hygieny pro děti
Vlastnostiaktivátor pěny, jemný tenzid, stabilizátor, upravující viskozitu, základní tenzid
CAS:61789-40-0
Einecs:263-058-8
INCI:cocamidopropyl betaine
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz