KOKOSOVÉ MÝDLO

emulgátor a surovina pro výrobu mycích a čisticích přípravků a kosmetických přípravků

Charakteristika výrobku

KOKOSOVÉ MÝDLO 40 KO je směs draselných solí mastných kyselin kokosového oleje a kyseliny olejové s přídavkem ztekucovadel a stabilizátoru.

Použití

KOKOSOVÉ MÝDLO 40 KO se používá jako emulgátor a jako surovina pro výrobu mycích a čisticích přípravků a kosmetických přípravků. 

Vlastnosti výrobku

KOKOSOVÉ MÝDLO 40 KO je čirá až slabě opalescentní žlutá kapalina, neomezeně mísitelná s vodou. Při poklesu teploty pod +10 °C dochází k zakalování výrobku a při dalším snižování teploty dochází k nárůstu viskozity, při teplotě -15 °C je výrobek stále manipulovatelný. Po zahřátí na teplotu nad 10 °C dochází opět ke ztekucení a vyčeření výrobku a lze jej nadále používat beze změny jeho aplikačních vlastností.

KOKOSOVÉ MÝDLO 40 KO musí vyhovovat těmto znakům kvality: 

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

min. 38

PN-ZM 605/2011

pH 3% vodného roztoku

9,0 až 10,0

PN-ZM 605/2011

Zpracování výrobku

KOKOSOVÉ MÝDLO 40 KO se vyrábí z rostlinných olejů a nachází uplatnění ve formulacích přípravků tzv. biokosmetiky. Díky vysoké mycí a čisticí účinnosti se též používá ve formulacích mýdlových čističů na dřevo (parkety, laminátové podlahy, nábytek apod.), kde zvýrazňuje přirozenou barvu dřeva.

Balení, skladování

KOKOSOVÉ MÝDLO 40 KO se dodává v kombinovaných IBC obalech o objemu 1000 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy, nejlépe v temperovaných skladech. Doporučená teplota skladování je +10 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla.

Doprava

KOKOSOVÉ MÝDLO 40 KO se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Účel použitípro výrobu pracích gelů
Vlastnostidetergent, Emulgátory
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz