PEDISOL S

silikonový emulzní odpěňovač

Charakteristika výrobku

Silikonový emulzní odpěňovač.

Použití

Silikonový emulzní odpěňovač PEDISOL S  účinkuje v neutrálních, kyselých a slabě alkalických prostředích. V silně alkalických prostředích ztrácí postupně účinnost vlivem rozkladu účinné složky. Pro dosažení trvalého odpěňovacího efektu je vhodné kontinuální dávkování odpěňovače. Odpěňovací efekt je často snižován koagulací odpěňovače, adsorpcí silikonové složky na povrchu dispergovaných částeček v kapalině, úbytkem odpěňovače při kontinuálních procesech. Negativní vliv mají i další faktory jako je zvýšená teplota, intenzita míchání, přívod plynu, silně alkalické prostředí, kvasné procesy apod. V takových případech je častější doplňování odpěňovače nutností. Emulzní silikonové odpěňovače se mohou aplikovat přímo, ale vzhledem k potřebě rychlé a účinné dispergace i pro přesnější dávkování je vhodné naředit je vodou nebo odpěňovanou kapalinou v poměru 1:3 až 1:10. Při aplikaci v horkých nebo kyselých roztocích naředění odpěňovače vodou zabraňuje jeho případné koagulaci. Zředěné emulze na tzv. pracovní koncentraci doporučujeme zpracovat do 2 týdnů a před použitím promíchat.

Vlastnosti výrobku

PEDISOL S  je bílá až slabě nažloutlá emulzní kapalina, s vodou mísitelná. 

Znak kvality

Hodnota Metodika stanovení
Sušina v % min. 25 PN-ZM 725/2015
pH 5 až 7 PN-ZM 725/2015
odpěňovací hodnota (g/litr) max. 2,5 PN-ZM 725/2015

Zpracování výrobku

PEDISOL S  je určený k regulaci nežádoucího pěnění vodných systémů v různých technologických procesech a odpadním hospodářství. Zaručená účinná dávka odpěňovače je 2 g/litr pěnícího roztoku. Protože však účinná dávka silně závisí na charakteru pěnícího prostředí, intenzitě míchání, přívodu plynu a dalších faktorech a protože většinou není třeba mít hladinu zcela bez pěny, je nutno dávkování vyzkoušet v každém jednotlivém případě. Jako orientační dávku doporučujeme koncentraci 1 g/litr a podle potřeby (v závislosti na přípustném množství pěny) je možné tuto dávku upravit. Ve většině případů je dostačující množství odpěňovače pod 1 g/litr

Možnosti použití

Chemické procesy: výroba adheziv, výroba a zpracování detergentů, výroba barev, roztírání pigmentů, výroba inkoustů, mýdel, syntetického kaučuku, zpracování latexových emulzí.

- Zpracování olejů, asfaltů a dehtů. Výroba bitumenových emulzí, praní plynů, impregnační procesy.

- Papírenský, textilní a kožedělný průmysl: výroba, klížení a praní papíru, nátěry papíru, zpracování

- dřevoviny, zpracování textilu a textilních vláken, barvení textilu a textilních přaden, konečná úprava kůže, nanášení latexu na koberce.

Různé: čištění odpadních vod, mytí lahví, extrakce, mycí roztoky detergentů, odmašťovací lázně povrchových úprav kovů.

Balení, skladování

PEDISOL S  se obvykle dodává v v PE konvích o objemu 25 litrů, případně v  jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C. Chránit před mrazem!

Doprava

PEDISOL S  se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíodpěňovač
Vlastnostidetergent
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz