Dotační programy

Společnost CHEMOTEX Děčín a.s. realizuje v rámci programu Marketing projekt CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016617 " CHEMOTEX Děčín, a.s. - účast na zahraničních veletrzích II". Program je součástí OPPIK, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Společnost Chemotex Děčín a.s. realizovala v rámci programu ICT v podnicích - Výzvy III projekt 2.2 ITP03/081 "ERP Systém". Program je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).


Operační program Podnikání a inovace
Společnost Chemotex Děčín a.s. realizovala v rámci programu Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva II projekty 4.1 INP02/272 "Registrace ochranné známky ETOXON pro státy EU", 4.1 INP02/274 "Registrace ochranné známky ALTARAN pro členské státy EU" a 4.1 INP02/276 "Registrace ochranné známky EBOL pro členské státy EU". Program je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Operační program Podnikání a inovace
Společnost Chemotex Děčín a.s. realizovala v rámci programu Rozvoj -  Výzvy II projekt 2.2 RV02/340 „Modernizace a intenzifikace výroby kyseliny fenolsulfonové včetně navazujících činností“. Program je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
 
Operační program Podnikání a inovace
Společnost Chemotex Děčín a.s. realizovala v rámci programu Rozvoj - Výzvy III projekt 2.2 RV03/414 „Pořízení moderních technologií pro CHEMOTEX Děčín a.s.“ Program je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

 
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Společnost Chemotex Děčín a.s. realizuje v rámci programu Technologie - Výzvy III projekt CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006827 „Moderní výrobní technologie pro CHEMOTEX Děčín a.s.“ Program je součástí OPPIK, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
 
Společnost CHEMOTEX Děčín a.s. realizuje v rámci programu Marketing projekt CZ.01.2.111/0.0/0.0./16_047/0007873 "Účast na zahraničních veletrzích". Program je součástí OPPIK, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).


 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz