ALTAMIN T

koncentrovaný a vysoce účinný nesilikonový změkčovací a antistatický přípravek pro finální vypratelnou úpravu textilií

Charakteristika výrobku

Mastné kyseliny, C10-C20 a nenasycené C16-C18, reakční produkty s triethanol- aminem, dimethylsulfátkvarternizovaný. 

Použití

ALTAMIN T je koncentrovaný a vysoce účinný nesilikonový změkčovací a antistatický přípravek pro finální vypratelnou úpravu textilií. Jeho použitím se na materiálu zlepšuje omak, měkkost, nasákavost  a šitelnost textilie při konfekčním zpracování. U jasných odstínů zvyšuje brilanci a stálosti vybarvení. Používá se též jako základní surovina pro výrobu avivážních přípravků pro domácnost. 

Vlastnosti výrobku

ALTAMIN T je bílá až nažloutlá pasta kationtového charakteru. Je mísitelná s teplou i studenou vodou.

VLASTNOSTI

 • ü  Použitelnost pro přírodní i syntetické materiály
 • ü  Výborná mísitelnost s teplou (do 40 °C) i studenou vodou v každém poměru 
 • ü  Výborná stabilita připravených lázní
 • ü  Rovnoměrné natažení přípravku na materiál
 • ü  Stálost v neutrálních a kyselých roztocích
 • ü  Roztoky jsou prakticky nepěnivé
 • ü  Výborný změkčující a antistatický účinek
 • ü  Příznivě ovlivňuje mokré stálosti substantivních vybarvení
 • ü  Nezhoršuje mechanické vlastnosti upravených textilií
 • ü  Minimální vliv na bělost či odstín vybarvení
 • ü  Výrobky nezískávají ani po skladování v neprodyšných obalech nepříjemný “rybí” zápach ü Snadná biologická rozložitelnost
 • ALTAMIN T musí vyhovovat těmto znakům kvality:

  Parametr

   

  Hodnota

  Metodika stanovení

  Sušina v %

  min. 88

  PN-ZM 581/2010

  pH 5% disperze

  2,5 až 5,0

  PN-ZM 581/2010

  Číslo kyselosti v mg KOH/g

  max. 20

  PN-ZM 581/2010

  Číslo aminové v mg KOH/g

  max. 5,5

  PN-ZM 581/2010


  Zpracování výrobku

  POUŽITÍ pro výrobce změkčovacích přípravků pro drobné malospotřebitelské balení: Formulace (v hmotnostních jednotkách)  

   

  Běžný přípravek

  Koncentrát

  Superkoncentrát

   

   

  aktivní látky= 5 %

   

  aktivní látky = 15 %

  aktivní látky = 20 %

  ALTAMIN T

   

  5,6

  16,7

  22,2

  MgCl2.6H2O (20%)

   

   

  0,6

  1,0

  Vůně

  0,3

  0,9

  1,2

   

  Barva v 0/00

  1,7

  5,1

  6,8

   

  Konzervační látky

  dle druhu

  dle druhu

  dle druhu

   

  Deionizovaná voda

  92,4

  76,7

  68,8

   

  Technologie

  a)

  b)

  b)

  Vlastnosti přípravku lze dále modifikovat přídavky dalších neiontových a amfoterních komponent (povrchově aktivní látky, silikonové, PE a parafinové mikroemulze, aj.). Modifikaci doporučujeme vždy předem vyzkoušet.

  Technologie

  U procesu a) se předehřeje deionizovaná voda na 30 °C přidá se barvivo a zahřátý ALTAMIN T na 45 °C, 20 min. se míchá, udržuje se teplota na 30 °C, přidá se vůně a konzervant, chlorid hořečnatý (jestliže je třeba pro zvýšení viskozity) a míchá ještě 15 minut. Potom je připraven ke stáčení do obalů. U procesu b) se předehřeje deionizovanná voda na 40 °C, přidá se barvivo a zahřátý ALTAMIN T na 45 °C, chlorid hořečnatý, míchá se ca 20 minut za současného ochlazování ca 0,5 °C za minutu. Přidá se vůně, konzervační látky a po 15 min. míchání a zchlazení na ca 25 °C se stáčí do obalů.

  Balení, skladování

  ALTAMIN T se obvykle dodává v PE konvích po 25 nebo 50 litrech, případně v  jiných vhodných, předem dohodnutých obalech. Podle požadavku odběratele může být zvolen IBC kontejner nebo 200 litrový sud PE. Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 oC. Chránit před mrazem! 

  Doprava

  ALTAMIN T se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID.  

  Záruční doba

  Je-li výrobek  skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění. 

  Poznámka

  Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.

  Účel použitívýroba avivážních prostředků
  Vlastnostidetergent, základní tenzid
   
  lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz