ALTARAN S 8

rychlosmáčecí přípravek s všeobecným použitím

Charakteristika výrobku

ALTARAN S 8 je vodný roztok sodné soli esteru kyseliny sulfojantarové.

Použití

ALTARAN S 8 je rychlosmáčecí přípravek s všeobecným použitím. Výborně smáčí všechny druhy materiálů. Lze ho použít všude tam, kde je třeba dosáhnout rychlého a dokonalého smočení libovolného pevného povrchu. Smáčivost při vyšší teplotě je lepší, avšak rozdíly nejsou velké.

Vlastnosti výrobku

ALTARAN S 8 je čirá, žlutá až žlutohnědá kapalina anionaktivního charakteru. Významně snižuje povrchové napětí vody, silně pění. ALTARAN S 8 se za míchání ředí asi pětinásobným množstvím studené vody, při menším množství vody vzniká gel.

ALTARAN S 8 musí vyhovovat těmto znakům kvality: 

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Obsah anionaktivního tenzidu v %

min. 48

ČSN ISO 2271

Molekulová hmotnost v g.mol-1

444

 

pH 1% vodného roztoku

7 až 9

PN-ZM 064/2001

Zpracování výrobku

   1. Smáčení pevných povrchů

1.1. Výroba stavebních materiálů a stavebnictví

Ke smáčení hliníkového prášku a k přípravě hliníkových past při výrobě plynosilikátů se dávkuje 5 až 10 gramů na kg prášku. Při mytí fasád stříkaných syntetickými nátěrovými hmotami se dávkuje 0,5 až 2 g/litr.

 1.2. Flotace

Při flotačním třídění diamantů a polodrahokamů se ALTARAN S 8 dávkuje v množství 0,5 až 3 g/litr.

 1.3. Těžební průmysl a odstraňování prašnosti mokrou cestou

Při skrápění prachu před uhelnými kombajny v dolech, při manipulaci s uhlím v uzavřených prostorech, ke skrápění  mokrých průmyslových filtrů se ALTARAN S 8 dávkuje v  množství 0,1 až 0,2 g/litr užitkové vody.

 1.4. Sklářský a keramický průmysl

Při oplachování skleněného zboží (skleničky, vázy ap.) ve výrobních závodech k zamezení tvorby vodních kapek, které jsou  po zaschnutí na skle viditelné, se používá ALTARAN S 8 ve vodných roztocích o koncentraci 0,1 až 0,2 g/litr.

   2. Textilní průmysl

 2.1. Šlichtování

Působením ALTARANU S 8 šlichta proniká lépe a rychleji do přízí a vlákna jsou dokonaleji našlichtována. Dávkování: 0,4 až 0,8 g/litr.

 2.2. Odšlichtování

Použití je obzvláště vhodné při kontinuálních způsobech odšlichtování s přípravky na bázi bakteriální amylázy, kde ALTARAN S 8 nepůsobí jako katalytický jed. Dávkování: 1 až 3 g/litr.

 2.3. Smáčení

Materiál ze všech druhů vláken se zpracovává v lázni, obsahující 0,3 až 0,6 g ALTARANU S 8 na 1 litr.

 2.4. Praní

ALTARAN S 8 zvyšuje účinnost pracích přípravků. Doporučená koncentrace: 0,2 až 0,6 g/litr.

 2.5. Bělení

I když ALTARAN S 8 nevykazuje stabilizační účinky pro peroxidové bělicí lázně, zboží se rychle a dokonale smočí a  tím se umožní stejnoměrné vybělení materiálu. Doporučuje se kombinace 0,2 až 0,5 g/litr ALTARANU S 8 a 0,5 až 1,0 g/litr v kombinaci se stabilizátorem peroxidové lázně.

 2.6. Valchování

Lze pracovat v neutrálním nebo alkalickém prostředí. Obvykle dostačuje, dle druhu textilie, 1 až 2 % ALTARANU S 8 z hmotnosti materiálu.

 2.7. Barvení

ALTARAN S 8 není vhodný jako přímá přísada do lázní, obsahujících zkypované barvivo, výhodně je ho však možno využít u modifikovaných způsobů barvení, jako je Pad-jig, Pad-steam, pigmentace na džigru nebo hašpli, kypokyselinový  způsob barvení ap. Oproti mnohým jiným přípravkům má ALTARAN S 8 tu přednost, že nepodporuje migraci napigmentovaného zboží. Dávkování 0,5 až 2 g/litr.

        Dávkování u ostatních skupin barviv:

       Hašple                                          0,2 až 0,3 g/litr

       Aparáty                                         0,3 až 0,5 g/litr

       Džigery                                         0,5 až 1,0 g/litr

       Fulard                                           okolo 1 g/litr

 ALTARAN S 8 neovlivňuje reaktivitu reaktivních barviv, ani  jejich vytahování z lázně. Vlivem vysokého smáčení účinnosti umožňuje barvení režného materiálu bez překročení vyvářky nebo praní.

 2.8. Tisk

       Jako přímá přísada do tiskacích past se ALTARAN S 8  nedoporučuje, neboť je pěnivý. Zboží, které však bylo před  tiskem opláchnuto v lázni, obsahující ALTARAN S 8 nebo fulardováno slabým roztokem a bez praní zasušeno, získá velmi dobrou savost, čímž se zlepší výpad tisku.

 2.9. Konečné úpravy

      ALTARAN S 8 se v koncentraci 0,5 až 1 g/litr doporučuje jako přísada k impregnačním lázním pro nemačkavé, nesráživé, tužící, hygienické, antistatické a nehořlavé úpravy. V některých případech zvyšuje jeho přísada i úhly mačkavosti.

    3. Čisticí, prací a mycí prostředky

 ALTARAN S 8 lze použít jako složky čisticích a mycích  prostředků s mnohostranným použitím. Sulfojantaran sodný  (ALTARAN S 8) se používá v množství 1 až 3 % z celkového  obsahu aktivních látek, jako jsou alkylsulfáty (ALTAPON DS), alkylpolyglykoletersulfáty (SPOLAPON 26%) a alkylbenzen-sulfonany (ALSON TEA, ALSON NA). ALTARAN S 8 lze použít jako přísadu do "slurry" při přípravě práškových detergentů. Množství 0,5 až 2 % zvyšuje sypnou hmotnost prášků a smáčivost detergentů.

Balení, skladování

ALTARAN S 8 se dodává v PE konvích o obsahu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Vhodná je také jeho přeprava v cisternách. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrob-ku.

Doprava

ALTARAN S 8 se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitípro výrobu pracích prášků, pro výrobu tekutých mýdel, výroba mycích a čistících past na ruce
Vlastnostidetergent, smáčedlo
CAS:577-11-7
Einecs:209-406-4
INCI:DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz