ALVOL AKD

preparation of shampoos, bathing foams and other products from the branch of washing and cleaning agents as a foam stabiliser and fat-adding agent

Charakteristika výrobku

Diethanolamid kyselin kokosového oleje (COCAMIDE DEA).

Použití

ALVOL AKD se používá k přípravě šamponů, koupelových pěn a dalších výrobků z oboru mycích

a čisticích přípravků jako stabilizátor pěny a přitučňovadlo. Dále se používá při výrobě čisticích a od-mašťovacích přípravků pro domácnost i pro průmyslové použití.

Vlastnosti výrobku

ALVOL AKD je žlutá až žlutohnědá kapalina. Při teplotách nižších než +6 °C tuhne. Po temperaci se  opět rozpustí a lze jej použít beze změny aplikačních vlastností. Doporučujeme provést homogenizaci.

ALVOL AKD musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Obsah volného diethanolaminu v %

max. 4,0

PN-ZM 069/2001

pH 1% vodného roztoku

max. 11

PN-ZM 069/2001

Barva v mg J.100 cm-3

max. 8

ČSN 67 3011

Zpracování výrobku

ALVOL AKD propůjčuje šamponům, koupelovým pěnám a dalším výrobkům z oboru mycícha čisticích přípravků přitučňovací efekt a zabraňuje vysušování pokožky. Působí dále jako prostředek pro zvýšení viskozity u receptur, především formulovaných na bázi alkyl-polyglykoletersulfátů stejně jako stabilizátor pěny. Ve směsi s dalšími emulgátory na bázi glyceridů mastných kyselin působí jako rozpouštědlo parfémů, rostlinných olejů a obecně přispívá ke zvýšení stability emulze emulzních výrobků. Je kombinovatelný se všemi typy povrchově aktivních látek. Obecně se ALVOL AKD do receptur dávkuje v množství 1 až 5 % z celkového množství použitých aktivních látek.

Balení, skladování

ALVOL AKD se dodává v PE konvích o obsahu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla.

Doprava

ALVOL AKD se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Purpose of usecosmetics, prodcution of washing and cleaning agents, production of bathing foams, production of washing gels, production of industrial cleaners, prodcution of shower gels, production of liquid soaps, production of liquid sands, production of hair shampoos, production of car-care products, prodcution of disinfectants, production of hand-washing pastes
Propertiesfoam activator agent, wetting agent, stabilizer, adjustable viscosity, basic surfactant
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz