ALVOL L

ve formulacích přípravků pro osobní hygienu, v nichž je využívána jeho vysoká dermální snášenlivost, vysoká pěnivost a stabilita pěny

Charakteristika výrobku

Alkanolamid kyseliny laurové (INCI: LAURAMIDE DEA).

Použití

ALVOL L se používá především ve formulacích přípravků pro osobní hygienu, v nichž je využívána jeho vysoká dermální snášenlivost, vysoká pěnivost a stabilita pěny. V ostatních podnikatelských oborech se používá jako smáčedlo v textilním, kožedělném a papírenském průmyslu.

Vlastnosti výrobku

ALVOL L je žlutohnědá krémovitá, viskózní kapalina, přecházející při teplotě pod +10 °C na pastovitou konzistenci. Je neiontového charakteru, čiře rozpustný ve vodě.

ALVOL L musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality

 

 

Hodnota

Metodika stanovení

Číslo kyselosti v mg KOH/g

25 až 35

 

PN-ZM 072/2001

Obsah vody v %

max. 0,5

 

PN-ZM 072/2001

Zpracování výrobku

1. Přípravky čisticí, mycí a pro osobní hygienu

   Ve formulacích mycích, čisticích a kosmetických přípravků ALVOL L zvyšuje viskozitu přípravků     a má stabilizační účinek na pěnu. Používá se při výrobě tekutých detergentů a tekutých kosmetických přípravků – vlasových šamponů,     koupelových pěn, tekutých mýdel apod.

2. Textilní průmysl

    Při oxidačním i redukčním způsobu bělení jako smáčedlo do bělících lázní. V silně alkalických lázních      se rozkládá. Dávkování: 0,3 až 5 g/litr. Při barvení všemi skupinami barviv s výjimkou barviv reaktivních. Je možno kombinovat s egalizačními přípravky kationtového, neiontového i aniontového charakteru.

Dávkování: Hašple          0,3 až 0,5 g/litr

                 Jiggery         1 g/litr

Aparáty pro barvení křížových cívek: 0,3 až 1 g/litr

Kontinuální barvení: 2 až 5 g/litr

Zlepšuje a zrychluje pronikání lázní do materiálu při nemačkavých, nežehlivých, nesráživých a tužících úpravách a při pojení textilií. Dávkování: 0,5 až 2 g/litr

3. Kožedělný průmysl

 Námok solených usní

 Dávkování : 0,2 až 0,5 % a 0,1 až 0,3 % sody

 Námok suchých usní

 Zajistí dokonalejší a rovnoměrnější rozmáčení kůží a zkrátí celkovou dobu námoku   

 Dávkování: 0,1 až 0,3 % a 0,3 % sody

 Třísločinění

    Zlepšuje pronikání třísločinění, zabraňuje usazování kalů a vede k lepšímu využití třísliv.     Dávkování pro zadní barvy: 0,05 až 0,1 %

 

    Rozmáčení velurových usní

    Dávkování: ALVOL L 0,2 % čpavek technický 1,0 %,  teplota 40 °C, čas 2 hodiny

 

4. Papírenský průmysl

    ALVOL L je možno s výhodou použít při rozvolňování papíroviny a zpracování sběrového papíru jako výborné smáčedlo

    Dávkování : 0,5 až 1 g/llitr

 

Balení, skladování

ALVOL L se dodává v PE konvích o obsahu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

 

Doprava

ALVOL L se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.  

 

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění. 

 

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.
Účel použitípro výrobu mycích a čistících prostředků, pro výrobu pěn na koberce , výroba autokosmetiky, výroba desinfekčních prostředků, výroba mycích a čistících past na ruce
Vlastnostistabilizátor
SložkaCAS:Einecs:INCI:
Kyselina laurová7487-79-8291-197-4LAURAMIDE DEA
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz