ALSON NA

základní surovina pro výrobu mycích a čisticích prostředků v tekuté a pastovité formě, čisticí a prací prostředek v průmyslově-podnikatelských oborech, stálý v kyselém ii slabě alkalickém prostředí

Charakteristika výrobku

ALSON NA je vodný roztok sodné soli dodecylbenzensulfonové kyseliny.

Použití

ALSON NA je základní surovinou pro výrobu mycích a čisticích prostředků v tekuté a pastovité formě. V průmyslově-podnikatelských oborech se používá jako čisticí a prací prostředek, stálý v kyselém i slabě alkalickém prostředí.

Vlastnosti výrobku

ALSON NA je žlutá kapalina aniontového charakteru. Je stálá v mírně kyselém i slabě alkalickém prostředí. Při teplotách nižších než +10 °C se může odloučit pevný podíl, který se po temperaci na +40 °C a důkladné homogenizaci opět rozpustí a přípravek lze použít beze změny aplikačních vlastností.

ALSON NA musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

min. 28

PN-ZM 047/2001

Obsah aktivní látky v %            

min. 26

ČSN ISO 2271

Molekulová hmotnost v g.mol-1

348

 

pH 3% vodného roztoku

6 až 8

PN-ZM 047/2001

Zpracování výrobku

Z nejrozšířenějších aplikačních použití ALSONU NA lze doporučit především následující:

1. Textilní průmysl

V jednotlivých technologických procesech lze ALSON NA samotný nebo s dalšími přísadami využít pro praní a předepírání všech druhů vláken v množství 1 až 3 g na litr lázně, nejlépe při teplotách nad 60 °C, beztlakové vyvářce v alkalickém prostředí s použitím 1 % přípravku z hmotnosti materiálu za přídavku louhu, čištění a mydlení zboží po barvení prakticky všech typů barviv v množství 0,5 až 2,0 g na litr lázně.

2. Výroba komunálních detergentů

Alkylbenzensulfonan sodný je součástí prakticky všech mycích, pracích a čisticích přípravků pro domácnost i průmysl. ALSON NA je možno použít dle následujících směrných receptur.

a) Pěnivý, pastovitý prací přípravek

ALSON NA

34 hmot. dílů

SPOLAPON 26%

10 hmot. dílů

Slovasol 2510   

2,0 hmot.díly

Alvol AKD

2,0 hmot.díly

Karboxymetylcelulóza   

2,5 hmot.dílů

Syntron B

1,5 hmot. dílu

Zbytek do 100 hmot. dílů  voda, parfem, konzervace, úprava pH

b) Univerzální čisticí tekutý prostředek

ALSON NA

24 hmot. dílů

Slovasol 2513   

  3 hmot. díly

Draselné mýdlo 40 %

  3 hmot. díly

Močovina

  4 hmot. díly

Pyrofosfát draselný

10 hmot. dílů

Amoniak 25%  

0,5 hmot. dílu

Zbytek do 100 hmot. dílů  voda, barvivo, parfém, konzervac

 3. Stavebnictví

Přísada ALSONU NA do záměsové vody se osvědčila při výrobě pěnobetonů a ostatních, mokrou cestou vyráběných izolačních materiálů s použitím cementu. Obecně se dávkování pohybuje v rozmezí 0,2 až 1,0 % z hmotnosti použitého cementu.

4. Ostatní obory

Čištění a smáčení pevných povrchů, odstraňování nečistot ve sklářském, keramickém, strojírenském průmyslu, potravinářství a dopravě. Příkladem může sloužit receptura na odstraňování konzervačních vosků:

ALSON NA      

22 hmot. dílů

SPOLAPON 26%

20 hmot. dílů

Alvol AKD

  2 hmot. díly

Balení, skladování

ALSON NA se dodává v PE sudech o objemu cca 200 litrů, v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku. V tomto případě se před použitím doporučuje vytemperování na teplotu cca 25 °C a následná homogenizace.

Doprava

ALSON NA  se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.


 


Účel použitípro výrobu mycích a čistících prostředků, pro výrobu pracích gelů, pro výrobu pracích prášků, pro výrobu průmyslových čistíčů, pro výrobu tekutých písků, výroba autokosmetiky
Vlastnostidetergent, smáčedlo, solubilizátor, základní tenzid
CAS:25155-30-0
Einecs:246-680-4
INCI:sodium dodecylbenzensulfonate
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz