Ebol EM-SCH

Neionogenní detergent do mycích a čisticích přípravků; emulgátor, dispergátor a smáčecí přípravek

Charakteristika výrobku

EBOL EM-SCH je povrchově aktivní látka neionogenního charakteru.

Použití

Používá se jako neionogenní detergent do mycích a čisticích přípravků. Používá se též jako emulgátor,
dispergátor a jako smáčecí přípravek.

Vlastnosti výrobku

EBOL EM-SCH je při normální teplotě bezbarvá až nažloutlá středně viskózní kapalina se sklonem ksedimentaci.

Mísitelnost EBOLu EM-SCH (10 % pri 23 °C):

Destilovaná voda
Pitná voda
(2,7 mmol
Ca2+/l)
Hydroxid
Sodný
(5 %)
Kyselina
chlorovodíková
Chlorid
sodný
(5%)
Solventní
nafta
EthanolAromatické
uhlovodíky
++o++*++

+ = čirý roztok
* = těžko rozpustný (nerozpustný sediment)
- = nerozpustný
o = neprůhledná emulze

Zpracování výrobku

EBOL EM-SCH se přidává v koncentraci 1,5 až 10 % do přípravků na mytí nádobí, do univerzálních mycích přípravků, je vhodný do některých formulací mycích past. Výhodou je jeho vysoká odmašťovací schopnost a snížená pěnivost. EBOL EM-SCH lze dále použít jako emulgátor, dispergátor a jako smáčecí přípravek.

Balení, skladování

EBOL EM-SCH se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

EBOL EM-SCH se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.
Účel použitípro výrobu sprchových gelů, pro výrobu tekutých mýdel, výroba autokosmetiky, výroba desinfekčních prostředků, výroba mycích a čistících past na ruce
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz